MONGOLX.MN: Баримт, судалгаа, эрэн сурвалжлага

Archive for August, 2016

2016.08.25. Санкт-Петербург төвийн дүр зураг

Posted by Шинэ on 2016

p1420380p14203762016-11-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3-%d1%82%d3%a9%d0%b2%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d1%8d%d1%8d%d1%80p1420397p1420386p1420385p1420384p1420383p1420382p1420379

Posted in #2. Санкт-Петербург төвийн эзэн хэн бэ? | Leave a Comment »