MONGOLX.MN: Баримт, судалгаа, эрэн сурвалжлага

“Даншиг наадам-Хүрээ цам” наадмыг зохион байгуулах тухай

Posted by Шинэ on 2015

2015 оны 08 сарын 03 өдөр

дугаар А/647

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6а, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны “Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр батлах тухай” 19/24 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 оны 08 дугаар сарын 08, 09-ний өдрүүдэд Даншиг наадмыг зохион байгуулж явуулсугай.
2. “Даншиг наадам-Хүрээ цам” наадмыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, салбар ажлын хэсгүүдийг хавсралтаар баталсугай.
3. Батлагдсан төсвийн 473,100,000 / дөрвөн зуун далан гурван сая нэг зуун мянга/ төгрөгийг батлагдсан нэр бүхий төсвөөс, 132,218,000 /нэг зуун гучин хоёр сая хоёр зуун арван найман мянга/ төгрөгийг Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг дэмжих дэмжлэгийн санхүүжилтээс, нийт 605,318,000 /зургаан зуун таван сая гурван зуун арван найман мянга/ төгрөгийг санхүүжүүлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
4. Даншиг наадмын үйл ажиллагаатай холбоотой арга хэмжээнүүдийг уламжлалт ёс заншилыг баримтлан хийж гүйцэтгэх ажлынхаа бэлтгэлийг бүрэн хангаж, эмх цэгцтэй зохион байгуулж, захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т даалгасугай.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛ

Та энэ асуудлаар сэтгэгдэл, санал, дүгнэлтээ хуваалцана уу

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s