Энэ сайтын тухай

Энэ бол Mongolx буюу Mongoleaks юм.

Төрийн байгууллага , албан тушаалтнууд зэрэг эрх мэдэлтнүүдийн үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах замаар иргэд, олон нийт, татвар төлөгчдийн мэдэх эрхийг хангахад хувь нэмрээ оруулах зорилготой.

Үүний тулд анхаарал татсан асуудал, сэдвээр мэдээлэл цуглуулж архив, ой санамж болгон хадгалах, баримт нотолгоог эрж хайх, шаардлагатай бол эрэн сурвалжлах замаар бодит байдал, үнэнийг олж тогтоох цахим орон зай байх болно.

Бид үүнийг иргэн таны оролцоо, дэмжлэгтэйгээр хийнэ.

Advertisements

Posted 2018 by Шинэ

%d bloggers like this: