MONGOLX.MN: Баримт, судалгаа, эрэн сурвалжлага

Энэ сайтын тухай

Энэ бол Mongolx буюу Mongoleaks юм.

Төрийн байгууллага, өндөр албан тушаалтнуудын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, том эрх мэдэл, өмч хөрөнгө тойрсон хууль бус үйл ажиллагаа, ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх замаар иргэд, олон нийт, татвар төлөгчдийн мэдэх эрхийг хангахад хувь нэмрээ оруулах зорилготой.

Үүний тулд анхаарал татсан асуудал, сэдвээр мэдээлэл цуглуулж хадгалах, шаардлагатай баримт нотолгоог эрж хайх, эрэн сурвалжилж үнэн түүх, бодит байдлыг олж тогтоох цахим орон зай байх болно.

Бид үүнийг иргэн таны оролцоо, дэмжлэгтэйгээр хийнэ.

 
%d bloggers like this: